Stress på arbejdspladsen? Kontakt Stress-Less v/Torben Hare, stresshåndtering

ABC By Rudersdal - Rudersdal WEBBY repræsenterer :
Stress Birkerød, Stress Holte, Stress Nærum, Stress Rudersdal, Stress Skodsborg, Stress Søllerød, Stress Trørød, Stress Vedbæk, Stress Øverød, Stress Nordsjælland, Stress Region Hovedstaden.
  
Stress på arbejdspladsen i Rudersdal  kommune, region hovedstaden
Stress på arbejdspladsen, håndtering af stress, Stress-Less V Torben Hare 
Stress-Less v/ Torben Hare. Statsaut. Rev. m. dep. Besk.
Gl. Skolevej 20, Tulstrup • 3400 Hillerød
Phone 40 20 27 16 • www.stress-less.dk

Stress-Less yder rådgivning indenfor moderne ledelsesprincipper som
coaching, teambuilding og værdiledelse.

I rådgivningen indgår, at fysisk motion og sund kost medvirker til psykisk
veloplagthed og således formindsker stress i virksomhederne. Offentliggjort forskning bekræfter dette.

Når trivsels- og stresspolitikken er fastlagt, foretages opgaveprioritering og
uddelegering således, at medarbejderudvikling fremmes.

Som et speciale kan Stress-Less belyse de økonomiske sammenhænge
overfor stresspolitikken – altså belyse, hvordan forbedret trivsel kan gavne indtjeningen.

Rådgivningen fra Stress-Less har som mål at skabe en
vinderposition for den enkelte virksomhed således, at den kan tiltrække
og fastholde den bedste del af arbejdskraften. I rådgivningen indgår udvikling af talent- management og forøgelse af virksomhedens modstandsdygtighed/resiliens.
 
Du kan læse meget mere om stress og frem for alt hvordan du undgår stress på: » 
www.stress-less.dk

Virksomhedsforedrag   
Workshops / Virksomhedsforedrag om stressforebyggelse, arbejdsglæde og lønsomhed
 
Rådgivning
 
Find informationer om Stress-less, stresshåndtering, stressforebyggelse, coaching, virksomheder, håndværkere, butikker, arrangementer og foreninger 
i Rudersdal kommune; dvs. Birkerød, Bistrup, Høsterkøb, Holte, Nærum, Skodsborg, Søllerød, Trørød, Vedbæk & Øverød
 - på Rudersdal WEBBY - dit lokale internet med søgemaskine i Region Hovedstaden.
  
Copyright dyrbye.com & WEBBY Internetløsninger
www.rudersdal.webby.dk

 

   Erhverv
tilføj
tilføj
tilføj
tilføj
  Kontakt os

Stress på arbejdspladsen, stress og stesshåndtering. Stress-Less v/Torben Hare